Region Västerbotten polisanmäler städföretag | SVT Nyheter – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Region Västerbotten polisanmäler städföretag | SVT Nyheter – Latest International Breaking News Today

Bakgrunden är att det förekommit brister i städningen. Efter att oegentligheter framkommit i samband med en uppföljning av leverantörens tjänster har regionen nu valt att polisanmäla företaget.

– Den har varit dåligt utförd. Vi har haft en pågående uppföljning över tid där vi försökt få dem att förbättra tjänsten. Vi upptäckte oklarheter kring företagets styrning och ägande av bolaget och valde därefter att anmäla, säger regiondirektör Tommy Svensson.

Region Västerbotten har sagt upp avtalet och det råder förundersökningssekretess med anledning av polisanmälan.

– Välfärdsbrottslighet förekommer överallt. Det vore naivt att säga att det inte skulle förekomma här, säger Tommy Svensson.

Region Västerbotten bildar nu en samordningsfunktion för att stärka kompetensen kring välfärdsbrottslighet.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Region #Västerbotten #polisanmäler #städföretag #SVT #Nyheter

See also  Plogbil har krockat med personbil – skadeläget oklart - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top