Resa till Thailand under skoltermin kan ge vite – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Resa till Thailand under skoltermin kan ge vite – Latest International Breaking News Today

Två år i rad hade den västsvenska familjen tagit sina barn till Thailand i tre månader under vårterminen, trots avslag på ledighetsansökan från kommunen.

När de ansökte om ledighet för i år blev det återigen avslag men nu förenat med ett föreläggande om vite, som Hallands Nyheter var först med att berätta. För varje dag som barnet missar skolan ska föräldrarna betala 1000 kronor var.

Föräldrarna har överklagat beslutet till förvaltningsrätten och berättat att deras årliga resor till Thailand beror på att deras arbete kräver att de vistas där under en period varje år. Vad de skulle arbeta med anges inte.

Förvaltningsrätten avslog överklagandet. ”Rätten att arbeta och att resa fritt står inte över en elevs rätt till utbildning”, står det i beslutet.

Enligt rättsdokument som DN har tagit del av, hanterade förvaltningsdomstolar i landet åtminstone ett tiotal liknande ärenden gällande Thailand under förra året. I samtliga fall har rätten avslagit föräldrarnas överklaganden.

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges Skolledare.

Foto: Sveriges Skolledare

Ann-Charlotte Gavelin Rydman, förbundsordförande för Sveriges Skolledare, tycker att det är bra att skolor är restriktiva med att bevilja ledigheter.

– Som rektor är jag ytterst ansvarig för att elever ska nå kunskapsmål. Åker man iväg på ledighet utan att ha fått den godkänd, kan man inte ställa krav på skolan att man ska få obligatoriskt stöd för att komma ikapp. Det är eleven vi måste ha i centrum, inte föräldrarnas önskan om att vara lediga i ett soligt land, säger hon.

I de rättsdokument som DN tittat på där barnen nekats ledighet för en resa till Thailand anger föräldrarna att barnen skulle gå i en svensk skola under tiden utomlands.

En av skolorna som ofta anges i domarna är Sanuk, svenska skolan i Thailand. Skolan har en svensk rektor och legitimerade svenska lärare med behörighet för att undervisa elever i de åldrar och ämnen de arbetar med, berättar skolans representanter för DN via mejl.

Det anses dock inte som ett fullgott alternativ till svensk skola, eftersom den varken står under tillsyn av Skolinspektionen i Sverige eller utvärderas av Skolverket, enligt de flesta beslut i förvaltningsdomstolarna.

Fakta.Utlandsskolor som får statsbidrag finns i:

England

Frankrike

Kenya

Mocambique

Portugal

Spanien

Tyskland

Österrike

Källa: Skolverket

Sanuk han ansökt om att bli godkänd av Skolverket men det blev ett nej då skolan saknar rätt elevunderlag, berättar skolans representanter för DN. Det krävs bland annat att det finns 20 stadigvarande elever vars föräldrar befinner sig i landet för att exempelvis tjänstgöra vid svenska myndigheter och företag.

För att Skolverket ska godkänna svenska skolor utomlands, som därmed får statsbidrag, ska de bedömas ha förutsättningar att anordna utbildningen enligt de svenska läroplanerna. Dessutom behöver det finnas ett samhällsintresse för Sverige av att det etableras en svensk skola i det aktuella landet.

– Det kan gälla en verksamhet i det aktuella landet som är väsentlig för det svenska samhället och dit arbetskraft från Sverige flyttar med. Att det bor många svenskar i ett land, det är alltså inte skäl nog, säger Anna Medin, skoljurist på Skolverket.

Anna Medin, skoljurist på Skolverket.

Foto: Skolverket

Även om det finns en godkänd svensk skola på plats i ett annat land, måste föräldrarna enligt skollagen ha särskilda skäl för att vistas där. Att man själv väljer att distansjobba i ett annat land brukar inte anses vara ett tillräckligt starkt skäl.

Sveriges Skolledares ordförande Ann-Charlotte Gavelin Rydman menar att det också handlar om respekt för barnens skolgång.

– Vid varje ledighetsansökan görs en individuell bedömning och då måste man fråga sig: Är det verkligen nödvändigt att ta med eleverna utomlands? Vi har ju 178 skoldagar och det är ganska lågt om vi tittar på andra jämförbara länder. Det finns gott om tid att vara ledig tillsammans med familjen.

Fakta.Skolplikt och ledighet

Alla barn bosatta i Sverige omfattas av skolplikt som gäller från det år barnet fyller 6 år till det år barnet har gått ut årskurs 9.

En skolpliktig elev kan beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter i ungefär tio dagar per läsår av skolans rektor.

Om det finns synnerliga skäl får längre ledighet beviljas, men kraven för att barnet ska få fullfölja sin skolplikt utomlands är högt ställda. Exempel på synnerliga skäl är att föräldrar måste arbeta utomlands och att barnet måste följa med, vilket ska styrkas med intyg från arbetsgivare.

Om barnet varaktigt vistas utomlands upphör skolplikten att gälla.

Källa: Skolverket

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Resa #Thailand #skoltermin #kan #vite

See also  Ambulans och hemtjänst drabbade av halkan: ”Det har varit förfärligt” - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top