Riksbanken varnar för nya förluster – vill ha 44 miljarder – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Riksbanken varnar för nya förluster – vill ha 44 miljarder – Latest International Breaking News Today

43,7 miljarder kronor. Så mycket pengar vill Riksbanken ha från politikerna för att stärka den egna ekonomin.

Bakgrunden är Riksbankens stora obligationsköp mellan 2015 och 2021 som initialt syftade till att få upp den då låga inflationen. Under pandemin utökades köpen för att trycka tillbaka stigande marknadsräntor – för att på så sätt undvika en ekonomisk kris.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Riksbanken #varnar #för #nya #förluster #vill #miljarder

See also  Trump Media’s Impending Merger May Give Him a Financial Lifeline - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top