Så många fick nya omställningsstudiestödet hos CSN. – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Så många fick nya omställningsstudiestödet hos CSN. – Latest International Breaking News Today

Majoriteten av de som fick stödet var mellan 40 och 49 år och de flesta av dem var vid söktillfället redan heltidsstuderande på eftergymnasial nivå.

Orsakerna till den låga andelen utbetalningar för det hett efterfrågade stödet är väl kända vid det här laget. CSN har larmat om krångliga regler och bristande resurser för att klara av söktrycket.

”Mycket tid i vår handläggning har varit att utreda avslag, vilket har lett till att vi inte hunnit hitta och bevilja så många som vi hade hoppats”, säger Joacim Strömblad, utredare på CSN, i ett pressmeddelande.

Regeringen har lyssnat på CSN:s rop på hjälp och har skjutit till pengar samt uppmanat myndigheten att komma med förslag på förenklingar av ansökningsreglerna.

Till första studiehalvåret 2023 sökte 23 500 personer stöd, till andra halvåret sökte 24 300, enligt statistik från CSN.

Omställningsstudiestödet är tänkt att hjälpa vuxna mitt i arbetslivet att byta yrkesbana.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Så #många #fick #nya #omställningsstudiestödet #hos #CSN

See also  Därför fastnade Putin i historien i intervjun med Tucker Carlson | Gunnar Wiman - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top