”Samhället ska hjälpa prostituerade, inte profitera på dem” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

”Samhället ska hjälpa prostituerade, inte profitera på dem” – Latest International Breaking News Today

När jag studerade juridik för 40 år sedan var det tveklöst så att inkomster från prostitution inte skulle beskattas. Samhället skulle inte ta in pengar på verksamhet som var skadlig. Det gällde och gäller alltjämt brottslig verksamhet, det gällde intäkter av privata hasardspel och det gällde prostitution. Det var en självklarhet, en lagtolkning som inte behövde lagfästas.

Åren går, den gamla, av alla accepterade lagtolkningen faller i glömska och i dag är nya generationer jurister mer fyrkantiga. Eftersom det inte finns något lagstadgat undantag ska inkomster av prostitution beskattas, läser vi i DN, trots de mycket egendomliga följderna av en sådan inställning.

Om inkomster av prostitution ska beskattas gäller ju också alla andra skyldigheter och rättigheter som följer med skattläggning:

● Hur noggrant ska den prostituerade deklarera sina inkomster?

● Gör den prostituerade sig skyldig till bokföringsbrott om kunderna (som begår brott) inte redovisas ordentligt? Ska hallickar avsätta pensionsmedel?

● Får man göra avdrag för kostnader typ resor, hotellrum, sexiga underkläder och utgifter till kopplare?

● Ska det utgå moms på köp av sexuella tjänster?

Men det värsta med den nya inställningen är att svaga, utnyttjade personer i svåra situationer får ytterligare bördor att bära, denna gång från samhället som borde vara deras stöd och hjälp, inte profitör på deras olycka.

Men det går att återgå till den gamla lagtolkningen. För ingenting har förändrats. Det går utmärkt att fortsätta tolka lagen på ett anständigt sätt, som man gjorde för 20 år sedan och tidigare än dess.

See also  Hagfors vann mot Surahammar i förlängningen - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Och om de som bestämmer inte vill tänka om, så önskar man att lagstiftaren gör det.

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Samhället #ska #hjälpa #prostituerade #inte #profitera #på #dem

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top