Síla společného úsilí v Československu – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Síla společného úsilí v Československu – Latest International Breaking News Today

Spartakiáda
Spartakiáda


Spartakiáda, zakořeněná v dějinách Československa, představovala nejen hromadná tělocvičná vystoupení, ale také symbol jednoty a kolektivního úsilí. Historicky první Spartakiády, pořádané za éry první republiky, byly organizovány levicovými tělovýchovnými jednotami dělnického hnutí.

Nicméně, to, co Spartakiádu doopravdy zdůrazňuje, je období totalitního režimu v Československu, kdy se stala pravidelným kulturním a sportovním fenoménem. Od roku 1955 do roku 1985 se konaly Spartakiády každých pět let, s výjimkou roku 1970, kdy byl naplánován XII. všesokolský slet na Strahově. Tento plán však zhatily události roku 1968, kdy sovětská okupační vojska vstoupila do Československa ve snaze potlačit reformní hnutí.

článek pokračuje na další stránce..

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Síla #společného #úsilí #Československu

See also  University of Tartu professor arrested as spying suspect - 24GlobalNews.com

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top