Svar: ”Kostnadseffektivt att mäta medelhastighet mellan fartkameror” – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Svar: ”Kostnadseffektivt att mäta medelhastighet mellan fartkameror” – Latest International Breaking News Today

Nils Bruhner skriver i en insändare att det är fel väg att gå att använda medelhastighet mellan fartkameror för att rädda sju liv om året. Han menar att kostnaderna är ”astronomiska” för att i nästa andetag föreslå att man i stället lägger pengarna på att (bland annat) stänga över 3 000 plankorsningar mellan väg och järnväg för att förebygga sex dödsolyckor om året.

Det framgår inte hur Bruhner kommer fram till de ”astronomiska” kostnaderna, men att stänga en plankorsning har en prislapp på flera miljoner kronor per styck – mer om det är en korsning i tätbebyggt område och man där måste anlägga vägport eller bro, mindre om det är en ägoväg på landsbygden där det finns en alternativ väg som inte innebär alltför stor omväg. Att stänga en plankorsning tar kanske 2–5 år beroende på komplexitet.

Om vi antar en medelkostnad på 10 miljoner kronor per plankorsning, vilket förmodligen är lågt räknat, landar vi på sisådär 30 miljarder kronor. När arbetet är klart om kanske 50 år så hoppas insändarskribenten kunna förhindra sex dödsolyckor per år.

Det är uppenbart att den hastighetssänkning som uppstår om man börjar mäta medelhastigheten och bötfälla fartsyndare är en mycket kostnadseffektiv åtgärd jämfört med förslaget att stänga samtliga plankorsningar, och dessutom går att genomföra på relativt kort sikt.

Jag menar inte att insändarskribentens förslag på andra åtgärder i sig är fel – men de behöver å andra sidan inte alls ställas mot varann. Inget hindrar att vi förbättrar fartkamerornas trafiksäkerhetshöjande effekt och samtidigt arbetar med att stänga vissa farliga plankorsningar mellan väg och järnväg liksom med andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder.

See also  Ryssar köade för krigskritisk kandidat - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Det hänger däremot inte ihop att hävda att det är bättre att rädda sex liv om året om i bästa fall ett kvarts sekel till en kostnad på över 30 miljarder kronor i stället för i sammanhanget enkel och billig åtgärd som räddar sju liv om året mer eller mindre direkt.

Det är bra att Trafikverket väcker frågan – det är en lågt hängande frukt i trafiksäkerhetsarbetet och jag hoppas att våra folkvalda lyssnar på de sakkunniga.

Så skriver du på insändare och svar

Fler insändare: dn.se/insandare

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Svar #Kostnadseffektivt #att #mäta #medelhastighet #mellan #fartkameror

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top