tech2blog

tech2blog

Arbetslöshet och varsel ökar – oro på arbetsmarknaden | Latest Breaking News

Sveriges arbetsmarknad befinner sig i en oroväckande situation med ökande arbetslöshet och varsel enligt Arbetsförmedlingen. Enligt nyligen publicerad data från Arbetsförmedlingen är arbetslösheten nu på 6,4 procent, något högre än föregående år.

Samtidigt har varselökningen varit dramatisk, med över 6 500 personer som varslades om uppsägning i september. Särskilt branscher som bygg, industri och handel har drabbats hårt.

Ungdomsarbetslösheten är en annan oroande faktor, där 8,0 procent av ungdomarna i åldern 18-24 år var arbetslösa. Detta är en ökning från föregående år. Ett ökat antal långtidsarbetslösa är också en bekymmer, med över 138 000 personer som har varit arbetslösa i 12 månader eller längre.#Arbetslöshet #och #varsel #ökar #oro #på #arbetsmarknaden, | Latest Breaking News

Leave a Comment