tech2blog

tech2blog

Arvika Nyheter – Insändare: Skyddsombud skall utredas | Latest Breaking News

Ända sen 70 talet har vi haft demokratisk valda arbetskamrater på våra arbetsplatser, nämligen skyddsombud med laglig rätt, där löntagare har direkt inflytande över den omedelbara arbetsmiljön.

Det vill den nya högerregeringen nu utreda, och på sikt avskaffa, de tycker inte att vi på golvet ska kunna välja, vem eller vilka som ska representera oss. Idag har jag som är anställd och arbetar på en arbetsplats rätt att välja en person, ett skyddsombud, som kan stoppa farliga arbeten och se till att vi anställda och arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen. Skyddsombuden förebygger och minimerar risker vid farliga arbetsuppgifter med krav på att vi kommer hem till våra familjer, hela och friska. Skyddsombuden ser till så att vi har ett drägligt arbetsliv så att vi den dagen vi går i pension kan njuta av vår välförtjänta frihet på ålderns höst. Det ger oss makt och ansvar för allas bästa.

Jag som är förtroendevald för IF Metall stöter dagligen på medlemmar som har varit med om arbetsplatsolyckor, har fått förslitningsskador, fysiska och psykiska, jag ser konsekvenserna av dålig och bristfällig arbetsmiljö.

Det märks att högerkonservativa styrs av marknadsekonomiska krafter där människovärdet räknas i pengar och att vi bara är verktyg och konsumenter i det ekonomiska hjulet.

Pricken över i:et är att den nya högerkonservativa regeringen vill slå ihop Myndigheten för arbetsmiljökunskap med Arbetsmiljöverket och samtidigt dra in medel för förebyggande arbete. Tror ni att arbetsmiljön kommer bli bättre eller sämre? Tror du att vi kommer att se fler med förslitningsskador, stressymptomet och ökat antal människor som dör av arbetsplatsolyckor?

Den SD-ledda regeringens brutna löfte om 10kr vid pumpen kommer kosta oss försämrad hälsa och en arbetsmiljö där vi måste springa ännu fortare och riskera vår hälsa för att berika marknadsliberala idéer som avspeglar en värld av egoism, orättvisor, ökade klyftor samt avsaktande av solidaritet.

Lena Dahlsberg: Ordförande för IF Metall Östra Värmland

Daniel Blixt: Ordförande för fackligt-politiska gruppen på IF Metall Östra Värmland

#Arvika #Nyheter #Insändare #Skyddsombud #skall #utredas, | Latest Breaking News

Leave a Comment

Arvika Nyheter – Insändare: Skyddsombud skall utredas | Latest Breaking News

Ända sen 70 talet har vi haft demokratisk valda arbetskamrater på våra arbetsplatser, nämligen skyddsombud med laglig rätt, där löntagare har direkt inflytande över den omedelbara arbetsmiljön.

Det vill den nya högerregeringen nu utreda, och på sikt avskaffa, de tycker inte att vi på golvet ska kunna välja, vem eller vilka som ska representera oss. Idag har jag som är anställd och arbetar på en arbetsplats rätt att välja en person, ett skyddsombud, som kan stoppa farliga arbeten och se till att vi anställda och arbetsgivaren följer arbetsmiljölagen. Skyddsombuden förebygger och minimerar risker vid farliga arbetsuppgifter med krav på att vi kommer hem till våra familjer, hela och friska. Skyddsombuden ser till så att vi har ett drägligt arbetsliv så att vi den dagen vi går i pension kan njuta av vår välförtjänta frihet på ålderns höst. Det ger oss makt och ansvar för allas bästa.

Jag som är förtroendevald för IF Metall stöter dagligen på medlemmar som har varit med om arbetsplatsolyckor, har fått förslitningsskador, fysiska och psykiska, jag ser konsekvenserna av dålig och bristfällig arbetsmiljö.

Det märks att högerkonservativa styrs av marknadsekonomiska krafter där människovärdet räknas i pengar och att vi bara är verktyg och konsumenter i det ekonomiska hjulet.

Pricken över i:et är att den nya högerkonservativa regeringen vill slå ihop Myndigheten för arbetsmiljökunskap med Arbetsmiljöverket och samtidigt dra in medel för förebyggande arbete. Tror ni att arbetsmiljön kommer bli bättre eller sämre? Tror du att vi kommer att se fler med förslitningsskador, stressymptomet och ökat antal människor som dör av arbetsplatsolyckor?

Den SD-ledda regeringens brutna löfte om 10kr vid pumpen kommer kosta oss försämrad hälsa och en arbetsmiljö där vi måste springa ännu fortare och riskera vår hälsa för att berika marknadsliberala idéer som avspeglar en värld av egoism, orättvisor, ökade klyftor samt avsaktande av solidaritet.

Lena Dahlsberg: Ordförande för IF Metall Östra Värmland

Daniel Blixt: Ordförande för fackligt-politiska gruppen på IF Metall Östra Värmland

#Arvika #Nyheter #Insändare #Skyddsombud #skall #utredas, | Latest Breaking News

Leave a Comment