tech2blog

tech2blog

Fastighetsbolaget Kvalitena har skjutit upp sina amorteringar och räntebetalningar. | Latest Breaking News

En obligation om totalt 800 miljoner kronor löper just nu utan att fastighetsbolaget Kvalitena klarar att betala räntan eller amorteringarna. Därmed har en varning om ”default” skickats ut till investerare som satsat pengar i Kvalitena.

Det var när investmentbanken ABG Sundal Collier informerade sina kunder om betalningsproblemen i Kvalitena som tidningen Affärsvärlden blev först med att fastighetsbolaget tekniskt sett kunde vara på ”obestånd”.

#Fastighetsbolaget #Kvalitena #har #skjutit #upp #sina #amorteringar #och #räntebetalningar, | Latest Breaking News

Leave a Comment