tech2blog

tech2blog

Hälften av tågen till Jämtland försenade under förra året | Latest Breaking News

Myndigheten Trafikanalys har sammanställt hur punktlig tågtrafiken var i Jämtland under 2022. I den statistiken kan man läsa att 4337 tåg planerades att rulla till Jämtland, av dessa försenades 50,4 procent och 138 tåg ställdes in eller nådde helt enkelt inte fram.

Hundratals timmar total försening

I genomsnitt försenades varje tåg med nio minuter och resenärer till Jämtland drabbades totalt av 638 timmar förseningar. 

Bäst punktlighet i södra Sverige

Jämtland är ett av fyra län där färre än hälften av tågen anlänt i tid. Det län där minst andel tåg hållit tiden är Dalarna, där kom 38 procent i tid till sin slutdestination. Bäst punktlighet var i Blekinge län där 78,5 procent kom i tid.

I snitt, sett över landet kom 62,3 procent av tågen i tid till sina slutdestinationer.  

Statistiken som Trafikanalys tagit fram utgår ifrån de tåg som haft sin slutdestination i Jämtlands län.

#Hälften #tågen #Jämtland #försenade #förra #året, | Latest Breaking News

Leave a Comment