tech2blog

tech2blog

Höjt fjärrvärmepris i Skövde nästa år | Latest Breaking News

Skövde Energi höjer priset på fjärrvärme nästa år. Anledningen är ökade kostnader för bolaget.

Styrelsen i Skövde Energi har beslutat att höja fjärrvärmepriset. Ökningen motsvarar en kostnad på 100-150 kr extra per månad för en typisk villa.

Anledningen till prishöjningen är ökade kostnader för biobränsle meddelar bolaget. Prisökningen motsvarar dock inte bolagets ökade kostnader. Styrelsen är högst medveten om hushållens pressade läge och håller därför delvis tillbaka. Bolagsstyrelsens ordförande Katarina Jonsson kommenterar prisökningen.

-Vi har en stor kostnadsökning för biobränsle på 40 miljoner. Vi belastar inte kundkollektivet med hela kostnadsökningen då vi vet att hushållen redan är hårt ansatta och har stor respekt för kundernas situation. Nu har styrelsen beslutat en justering av taxorna där hälften täcks av prisjusteringen och hälften belastar bolaget, säger Jonsson.#Höjt #fjärrvärmepris #Skövde #nästa #år, | Latest Breaking News

Leave a Comment