tech2blog

tech2blog

Insändare: Stora Enso Skoghall, vad görs för att minska störningar från industrin? | Latest Breaking News

I bilagan Värmlands Affärer (27/9) kan man läsa om hur Stora Enso satsar miljoner och miljarder på ny teknik och så vidare, det är kanske bra på något vis. Antar att det som görs är för er egen vinning och inte särskilt mycket för miljö och så vidare, som ni inte blir ålagda av myndigheterna?

Invasion av personal när miljardinvesteringen i Skoghall börjar byggas

Görs något bra för att minska störningar, buller och oljud? För det är ärligt talat ett väldigt oväsen som sprids kring industrin. Både från produktionen och transporter. Visst, vi som bor i närområdet kan stänga in oss, stänga våra fönster och friskluftsventiler, bygga om våra hus och så vidare. Vi kan åka bort om vi vill ha lugn och ro när vi vill vara ute. Nej, så ska det nog inte vara?

Förstår att många tycker det är som att svära i kyrkan men bladet måste tas från munnen. För detta duger inte. Jag hoppas ni glömt att förmedla eller att det glömdes att skrivas att ni satsar på att inte störa. För så gör väl en granne 2023?

Ska nu produktionen ökas när det redan i dag är störande krävs åtgärder. Det måste till lösningar på detta annars är det inte läge för några produktionsökningar.

Att lägga över transporter på järnvägen är nog inte heller någon bra lösning störningsmässigt. Lastbilar har på senare tid haft en väldigt positiv utveckling, betydlig tystare och även miljömässigt har de utvecklats väldigt positivt. Järnvägen som även den redan idag är ett störningsmoment kan man inte säga blivit särskilt tystare förutom att det elektrifierats, utan tvärtom, när tågseten blivit tyngre med mer vibrationer och så vidare. När järnvägsspår går genom bebyggelse som i dag störs kraftigt av buller och vibrationer kommer det nog inte bli så gemytligt där heller. Ska det vara miljövänligt ska väl båten lastas vid produktionen?

Har ni informerat närboende om konsekvenserna som kan uppstå om ni ska öka produktionen?

Har de närboende till järnvägsspåret i Karlstad blivit informerade? Pågår inte en bostadsexploatering utefter järnvägsspåret till Skoghall? Hur smart är detta?

Undrar om inte en mjölkflaska med pant av glas är det bästa…

Inte Silicon Valley utan Bullerbyn

***

SVAR DIREKT: Vi ber om ursäkt för eventuellt oljud

Vi tycker det är olyckligt att du uppfattar oss som störande och vi ber om ursäkt för eventuellt oljud. Vi har en mer än hundraårig historia på Skoghall och för oss är samexistens med närboende och samhället viktigt. Det är i det närliggande området som många av våra medarbetare lever och bor. Vi arbetar aktivt med miljöfrågor där buller är en del och vi jobbar kontinuerligt med ljuddämpande åtgärder. För att bedriva vår produktion har vi ett miljö- och produktionstillstånd där flera aspekter tas upp varav buller är en del.

Kartongen som vi tillverkar görs av förnyelsebar råvara och den ersätter i många fall plast. Vår vätskekartong förpackar dessutom mat på ett säkert och effektivt sätt, vilket möjliggör att människor kan ta del av fräsch mat som i många fall kan transporteras utan kylkedja.

Skoghalls bruk är en viktig aktör i Värmland och Sverige. Vi skapar många arbetstillfällen, både direkt till våra medarbetare och indirekt till entreprenörer och konsultföretag i regionen. Den största delen av vår kartong går på export vilket bidrar till intäkter för Sverige.

Transporter på järnväg har flera fördelar. Varje långsamt rullande tåg ersätter 40 till 45 fullastade långtradare som annars hade kört på Hammaröleden och Dingelsundsvägen. Det är positivt både ur miljö- och säkerhetssynpunkt.

Vi fortsätter verka för att ersätta fossilbaserade produkter med förnyelsebara alternativ. En storskalig industri medför viss påverkan på den närliggande omgivningen varför samexistens med det lokala samhället även i framtiden är viktigt för oss. Vi hoppas att de övergripande fördelarna med vår verksamhet överväger.

Marie Morin

platschef Stora Enso Skoghall

#Insändare #Stora #Enso #Skoghall #vad #görs #för #att #minska #störningar #från #industrin, | Latest Breaking News

Leave a Comment