tech2blog

tech2blog

Jakten på mineraler: Bråttom att utforska livet i djuphaven | Latest Breaking News

Jakten på batterimineraler hotar livet på djupa havsbottnar. Där är fortfarande nio av tio arter okända.

För att öka takten i forskningen har en expertgrupp gjort data om djurlivet tillgängligt för andra forskare att bygga vidare på.

– För första gången får vi en möjlighet att förstå dessa arters utbredning och nivån av risken för utrotning, säger Thomas Dahlgren, forskare vid Göteborgs universitet.

#Jakten #på #mineraler #Bråttom #att #utforska #livet #djuphaven, | Latest Breaking News

Leave a Comment