tech2blog

tech2blog

Jonathan riskerar att förlora sina personliga assistenter | Latest Breaking News

Sunne kommun i Värmland vill lägga ut den personliga assistansen på privat entreprenad.
– Det vore katastrof, säger förlamade Jonathan Eriksson Thorell, som efter en dykolycka är förlamad och beroende av personlig assistans dygnet runt.

Att privatisera den personliga assistansen kom upp som förslag i Sunne kommun i och med det nya dygnvilodirektivet. Från den 1 oktober gäller minst 11 timmars sammanhängande dygnsvila för kommun- och regionanställda, vilket enligt kommunen gör att de inte längre får ihop sin bemanning. Men enligt Jonathan kommer det innebära att han förlorar sina assistenter, som inte vill flytta med till en privat aktör.

Har väckt kritik

Kommunens förslag har väckt stark kritik, bland annat från brukarföreningar. Egentligen skulle kommunstyrelsen fattat beslut redan under septembermötet, men ärendet sköts upp, åtminstone till nästa möte.

– Vi konkurrerar ju om samma personal som den privata sektorn och vi ser att de nyutbildade går dit. De har en spetskompetens som inte vi har, säger Åsa Waldenström (m), ordförande i socialutskottet i Sunne.

Att beslutet sköts upp beror enligt henne på den kritik som kommit.

– Vi tar tillbaka och gör om nu, säger hon.

Blir som familjemedlemmar

Jonathan Eriksson Thorell var yrkessoldat och väldigt fysiskt aktiv när han, 23-år gammal, bröt nacken vid en dykolycka och blev förlamad. Fem år har gått sedan dess och Jonathan är beroende av personlig assistans dygnet runt. 4 personer jobbar heltid hos honom och han oroas nu för att behöva släppa in helt nya människor i sitt hem som behöver läras upp.

– Man kommer varann väldigt nära, säger han. Dom känner mig och känner min kropp bättre än vad jag gör själv.

Är inte beredda att gå ner i lön

Jonathans assistenter är inte alls beredda på att byta arbetsgivare till en privat aktör.

– Det känns väldigt otryggt eftersom det är sämre kollektivavtal och i regel är sämre löner, säger assistenten Frida Larsson. Det är ofta timlön istället för månadslön. Vi har ju hus och barn och räntor som stiger. Vi är inte beredda på att få sämre löner. Hur ska vi klara oss då? säger hon.

#Jonathan #riskerar #att #förlora #sina #personliga #assistenter, | Latest Breaking News

Leave a Comment