tech2blog

tech2blog

Ledare: Ellinor Troli: Inga genvägar till svenskt körkort | Latest Breaking News

Körkortet är för många nyckeln till frihet. Men för vissa är det en oöverstiglig utmaning att ta det. Därför har organiserade körkortsresor till Rumänien blivit ett alternativ, skriver Ellinor Troli.

Att ta körkort i Sverige är inte enkelt. Det har kanske en poäng. Vi vill ju veta att de vi möter på vägarna faktiskt både kan köra ordentligt och kan trafikreglerna. Förra året rapporterade P4 Göteborg om en växande trend där personer som inte vill eller klarar av att ta körkort i Sverige åker på organiserade resor till Rumänien för att ta körkortet där. Hemma igen byter man det mot ett svenskt körkort.

För har man körkort från ett annat EU- eller EES-land (Europeiska ekonomiska samarbetsområdet) kan man byta det till ett svenskt om man är permanent bosatt i Sverige. Det förekommer även att personer från länder utanför Europa byter till ett rumänskt körkort som i sin tur kan bytas mot svenskt.

Varje år genomförs så många som 12-15 000 utbyten av körkort i Sverige. Däremot är det svårt att fastställa hur många som växlar från ett rumänskt körkort till ett svenskt, eftersom det inte finns tillgänglig statistik för enskilda länder.

De flesta personer som åker till Rumänien för att ta eller byta körkort har utomeuropeisk bakgrund. Det är höga kostnader, brist på tillgängliga tider samt krävande körprov som uppges vara de vanligaste orsakerna till att fler väljer att ta rumänskt körkort först, och sedan byta till svenskt i stället för att ta ett svenskt från första början.

Det är lätt att anta att kvaliteten är sämre i Rumänien, men det kan förstås vara en fördom. Om Rumäniens konkurrensfördel är lägre utbildningskrav är det naturligtvis ett problem. Men oavsett vad så är den svenska körkortsprocessen utformad för att säkerställa att svenska förare har nödvändig kunskap och färdigheter för att köra på landets vägar.

Organiserade resor till Rumänien för att i praktiken skaffa svenskt körkort underminerar denna process. Ännu allvarligare än minskat förtroende är ju om en lägre kravställning och en utvärdering som inte är anpassad för svensk trafik riskerar vår trafiksäkerhet. Konsekvenserna blir att de själva orsakar en olycka för att de inte har de kunskaper som krävs för att köra i Sverige.

Har det blivit för svårt att ta körkort i Sverige? Det är nämligen inte helt ovanligt att köra upp tre till fyra gånger och skriva teoriprovet minst två gånger. Så länge man är redo att investera tid, engagemang och ansträngning i att studera och övningsköra, så bör det väl inte vara alltför komplicerat?

Trafikverket fick tidigare i år i uppdrag från regeringen att se över utbildningen, med förhoppning om att göra det både enklare och billigare att ta körkort, utan att tumma på trafiksäkerheten. Det är bra att frågan blir utredd. Beror resorna på att svenska krav är för höga går det ju att rätta till. Beror det å andra sidan på att de som åker inte lever upp till svenska krav och har hittat en genväg är det oacceptabelt och måste stoppas.

Ellinor Troli

Svenska Nyhetsbyrån

#Ledare #Ellinor #Troli #Inga #genvägar #svenskt #körkort, | Latest Breaking News

Leave a Comment