tech2blog

tech2blog

Lika mellan blocken efter S-kollaps i Sentio | Latest Breaking News


Sedan valsegern har det blågula blocket haft rejäl motvind i opinionen, där de rödrgöna partierna med Socialdemokraterna som lokomotiv tagit en rejäl ledning. Men i oktober månads mätning från Sentio kollapsar stödet för S, och blocken hamnar därmed lika med 48,1 procent mot 48,1.

Socialdemokraterna tappar hela 4,1 procentenheter, och får därmed 33,1 pro…

Plus
Denna artikel behöver PLUS#Lika #mellan #blocken #efter #Skollaps #Sentio, | Latest Breaking News

Leave a Comment