tech2blog

tech2blog

Nu sätts stängslet upp runt svinpestens kärnområde | Latest Breaking News

Syftet med stängslet är att minska risken för att vildsvin som bär på smitta ska lämna kärnområdet och sprida smittan vidare. Det minskar också risken att friska vildsvin tar sig in i det smittade området.

– De vildsvin som finns kvar sen innanför stängslet kommer få dö av. Är de inte redan smittade så kommer de ju bli det, säger Helena Sixtensdotter, insatschef på Jordbruksverkets operativa ledningscentral i Fagersta.

Kadaversök inne i kärnområdet kommer alltså fortsätta, men det är oklart i vilken omfattning det blir framöver.

Börjar med östra kanten

Det är Trafikverket, som på uppdrag av Jordbruksverket, sköter det praktiska kring uppsättningen. På onsdagen den 11 oktober påbörjades stängslingen av kärnområdets östra kant; från Ängelsberg, längsmed västra sidan av sjön Snyten, upp mot Högfors vid väg 256.

Planen är att hela området, på ungefär 10 000 hektar, ska vara färdigstängslat till vecka 43. Arbetet under de här två veckorna sker nu i etapper, näst på tur är sträckan från Högfors, längsmed väg 256, fram till Norberg.

Omfattande jakt i resten av smittade zonen

I resten av den smittade zonen, utanför stängslet, kommer nu en omfattande jakt på vildsvin påbörjas. Jakten kommer ske med hjälp av fällor och med nattlig jakt vid åtlar.

– Vi vill ju minimera vildsvinsstammen, få bort så många mottagliga djur som möjligt så att de inte riskerar att sprida smitta vidare, säger Helena Sixtensdotter.

Uppskattningsvis finns det runt 1000 vildsvin i hela den smittade zonen.

I klippet: Hör Jordbruksverkets insatschef berätta om varför stängslingen påbörjas i Ängelsberg.

Ungefärligt kärnområde som kommer stängslas in i den smittade zonen för afrikansk svinpest. Foto: SVT Grafik

Vad händer om svinpesten inte stoppas?

Javascript måste vara påslaget för att kunna spela video

I klippet svarar SLU-forskaren Peter Kjellander på tre frågor om vildsvinens roll i naturen och hur han ser på deras framtid i Sverige. Foto: SVT

#sätts #stängslet #upp #runt #svinpestens #kärnområde, | Latest Breaking News

Leave a Comment