tech2blog

tech2blog

Ökad bevakning i Norrköping efter Hamasledarens utspel | Latest Breaking News

Det är den före detta Hamasledaren Khaled Meshal som uppmanat muslimer att visa sin vrede på fredag till stöd för palestinierna. Terrorforskaren Magnus Ranstorp säger att det i värsta fall kan leda till våld.

– Meshaal försöker mobilisera palestinier som lever i diasporan, framför allt i närliggande länder som Jordanien och Libanon, men också i väst, där vi säkert får se publika demonstrationer på fredag, säger Magnus Ranstorp till TT.

Bevakar synagogan

Utspelet leder till att bland annat lokalpolisområde Norrköping vidtar åtgärder. Det handlar bland annat om ökad bevakning vid stadens synagoga och vid de ställen i Norrköping där det byggs nya moskéer.

– Vi har även ökat samverkan med bland annat Interreligösa rådet och med den judiska församlingen. Utöver det så har vi sett över våra egna rutiner och medvetandegjort vår egen personal, skriver lokalpolisområdeschef Frida Braf till SVT Nyheter Öst.

Enligt polisen har man även tät samverkan med Norrköpings kommun, som också vidtar åtgärder kopplat till Hamasledarens uttalande och händelseutvecklingen i Israel och Gaza.

#Ökad #bevakning #Norrköping #efter #Hamasledarens #utspel, | Latest Breaking News

Leave a Comment