tech2blog

tech2blog

Ovanliga himlafenomenet: En ”eldring” | Latest Breaking News

Tydligast syntes solförmörkelsen över ett stråk som gick från västra USA över Mexiko och Colombia till norra Brasilien. Det kortvariga fenomenet syntes bara i en knapp minut på varje enskild plats på jorden, men lockade tusentals att blicka mot skyn. – Det går inte att förbereda sig på känslan när “eldringen” kommer, när den gör det inser man att det är något man bara upplever några få gånger i livet, säger kanadensaren Kirby James, som upplevde fenomenet i Albuquerque, New Mexico, till AP. Ringen bildas när månen befinner sig för långt bort från jorden för att täcka hela solskivan och solen förvandlas till en smal, ringformad strimma.

#Ovanliga #himlafenomenet #eldring, | Latest Breaking News

Leave a Comment