tech2blog

tech2blog

Palestinske Hani i Karlstad orolig för familjen i Gaza | Latest Breaking News

Kontinuerliga flyganfall och en total blockad där varken mat, vatten, el eller medicin släpps in. Det drabbar just nu över två miljoner människor i Gaza. Hani Elnajjar i Karlstad har sin mamma, sina syskon, och andra släktingar på platsen.

– Jag vet inte vad som kommer hända och hur länge de klarar sig, säger han.

Hör Hani berätta om hur hans familj och han själv drabbas i klippet.

Israel inledde den totala blockaden måndagen den 9 oktober till följd av krigstillståndet mellan landet och Hamas.

Några timmar efter intervjun får Hani veta att en av hans kusiner dött i en bombattack.

#Palestinske #Hani #Karlstad #orolig #för #familjen #Gaza, | Latest Breaking News

Leave a Comment