tech2blog

tech2blog

Regionstyret vill rita om Blekinges politiska organisation | Latest Breaking News

Det beslutades på regionstyrelsens arbetsutskott under onsdagen att införa en ny politisk organisation, som grundas i en besparing.

– I en svår ekonomisk tid där vi har ett budgeterat underskott på nästan en halv miljard är det viktigt att vända på varenda krona, säger regionrådet Sophia Ahlin (M).

De nämnder som ska slås ihop är kultur- och bildningsnämnden med trafiknämnden och regional utveckling. Även hälso- och sjukvårdsnämnden slås samman med tandvårdsnämnden och primärvårdsnämnden. I de nya större nämnderna är tanken att istället bilda utskott där de olika frågorna behandlas.

S: ”Räcker med utmaningar”

Förutom att det nya upplägget väntas spara pengar, menar regionstyret att det leder till snabbare beslut.

– Det kommer skapa betydligt snabbare beslutsvägar och framförallt minska belastningen för tjänstemannaorganisationen, säger regionstyrelsens ordförande Robert Lindén (SD).

Oppositionsråd Christina Mattisson (S) säger att Socialdemokraterna kommer att yrka på att behålla den nuvarande organisationen under mandatperioden.

– Det sker helt utan en utvärdering. Detta är inget som ska avgöras med några få rösters majoritet. Jag tycker inte det är en klok väg att göra detta på. Det räcker med utmaningar, i det allvarliga läge vi är i så behöver vi en stabil organisation, säger Mattisson.

Slutligt beslut fattas i regionfullmäktige den 8 november.

#Regionstyret #vill #rita #Blekinges #politiska #organisation, | Latest Breaking News

Leave a Comment

Regionstyret vill rita om Blekinges politiska organisation | Latest Breaking News

Det beslutades på regionstyrelsens arbetsutskott under onsdagen att införa en ny politisk organisation, som grundas i en besparing.

– I en svår ekonomisk tid där vi har ett budgeterat underskott på nästan en halv miljard är det viktigt att vända på varenda krona, säger regionrådet Sophia Ahlin (M).

De nämnder som ska slås ihop är kultur- och bildningsnämnden med trafiknämnden och regional utveckling. Även hälso- och sjukvårdsnämnden slås samman med tandvårdsnämnden och primärvårdsnämnden. I de nya större nämnderna är tanken att istället bilda utskott där de olika frågorna behandlas.

S: ”Räcker med utmaningar”

Förutom att det nya upplägget väntas spara pengar, menar regionstyret att det leder till snabbare beslut.

– Det kommer skapa betydligt snabbare beslutsvägar och framförallt minska belastningen för tjänstemannaorganisationen, säger regionstyrelsens ordförande Robert Lindén (SD).

Oppositionsråd Christina Mattisson (S) säger att Socialdemokraterna kommer att yrka på att behålla den nuvarande organisationen under mandatperioden.

– Det sker helt utan en utvärdering. Detta är inget som ska avgöras med några få rösters majoritet. Jag tycker inte det är en klok väg att göra detta på. Det räcker med utmaningar, i det allvarliga läge vi är i så behöver vi en stabil organisation, säger Mattisson.

Slutligt beslut fattas i regionfullmäktige den 8 november.

#Regionstyret #vill #rita #Blekinges #politiska #organisation, | Latest Breaking News

Leave a Comment