tech2blog

tech2blog

Så fungerar Israels försvarssystem Iron Dome | Latest Breaking News

Israels luftförsvarssystem “Iron Dome” har beskrivits som bland ett av de mest avancerade försvarssystem i världen och kom på plats år 2011, skriver BBC.

Systemet designades specifikt för att kunna avvärja inkommande artilleriraketer och mindre markmålsrobotar med kortare räckvidd på maximalt 70 kilometer, såsom exempelvis från Hamas, innan de hinner orsaka någon skada, enligt Andreas Hörnedal, forskningsledare inom luftförsvar och vapen på Totalförsvarets forskningsinstitut FOI.

– Det som gör Iron Dome så effektivt är att det specialiseras just på dessa typen av vapen så att det kan träffa en artilleriraket rakt på nosen så att den verkligen förstörs och inte lyckas komma ner till marken och göra skada, säger han.

Ett batteri kan försvara en by eller en bit av en stad inom en radie av en knapp mil. Varje batteri består normalt sett av en radar, en ledningscentral och ett par tre lavetter med robotar, som utgör ett antal containrar och står utgrupperade vid området de ska försvara, enligt Andreas Hörnedal.

Utvärderar attacken

Enligt honom kan “Iron Dome” förstås som ett antal containrar som har placerats ut på marken i områden där Israel förväntar sig en attack. Containrarna innehåller ett batteri av runt 20 robotar vilket innebär att systemet kan möta omfattande artilleriattacker. Om en eller flera missiler skjuts mot Israel kommer det detekteras av sensornätverket som i sin tur skickar en varning och ungefärlig målangivelse till rätt batteri som skjuter upp en robot för att avvärja den inkommande artilleriraketen (se grafik).

– Det fördelar ansvaret för att ta hand om olika raketer eller raketsalvor. Och sedan kommer det vara en lokalradar som tillhör det här batteriet, letar upp sitt mål och börjar följa det, säger Andreas Hörnedal.

Det sitter operatörer i en ledningscentral som utvärderar attacken. Om missilerna beräknas landa i obebodda delar låter man i allmänhet bli att skjuta ner dessa.

– Men så småningom fördelas det ut skjutorder på de olika luftrobotarna som då startar och flyger iväg och låser på målet med sin egna målsökare. Sedan flyger den in på raketen och träffar den ganska rakt framifrån så att den förstör den ordentligt uppe i luften så att det i princip bara regnar ner spillror av den, säger Andreas Hörnedal.

Framgångsrikt

Trots att roboten inte alltid lyckas avvärja fientliga artilleriraketer har den hittills visat sig vara framgångsrik. Omkring 90 procent av raketerna som riktas mot Israel kan avvärjas.

– Då är det 90 procent av raketerna som verkligen hade träffat någonting. Sedan är det väldigt många av raketerna som slår ner på ett ofarligt ställe, säger han.

Trots “Iron Domes” framgång finns det luckor, enligt Andreas Hörnedal. Det kan bland annat bero på att roboten missar artilleriraketen men även på omfattningen av attacken.

– Hamas har ju skjutit väldiga salvor och då kan det tänkas att de helt enkelt lyckas mätta luftförsvaret, alltså att man inte hinner med att skjuta ner alla raketer som kommer.

#Så #fungerar #Israels #försvarssystem #Iron #Dome, | Latest Breaking News

Leave a Comment