tech2blog

tech2blog

Skaraborgs Nyheter avslöjar: WHO och EU hotar snuset | Latest Breaking News

I november arrangerar WHO, World Health Organisation, en världskonferens om tobak. På bordet finns förslag om riktlinjer som EU-organ kan använda för att kringgå EU-parlamentet och begränsa snus.

Under helgen har Skaraborgs Nyheter tagit del av dokument som visar på mycket anmärkningsvärda uppgifter. Nedan skriver vi om dokumentens innehåll.

Grunden till dokumenten ligger i WHO:s världskonferens om tobak i Panama och förslagen som finns där. Bland annat föreslår WHO att produkter som vapes, IQOS och snus ska likställas med traditionella cigaretter. Det är inställning som den svenska regeringen motsätter sig. Regeringen Kristersson menar att snus är betydligt hälsosammare än cigaretter och har börjat införa en politik som reflekterar det.

EU:s roll i hotet

EU-kommissionen och EU:s Generaldirektorat för hälsa och livsmedelssäkerhet i sin tur har ambitionen att fullt ut genomföra de rekommendationer som blir resultatet av WHO:s konferens. I praktiken innebär det att den modell som idag finns för hur beslut fattas inom unionen i grunden förändras. Kommissionen och den ansvarige kommissionären Stella Kyriakides planerar att köra över EU-parlamentet och medlemsländernas regeringar i detta fall. 

I ett dokument antaget av direktoratet har det fastslagits tre principer som avviker från gängse beslutsprocesser i det europeiska samarbetet. Den första principen innebär att EU ska tala med en röst på konferensen och att den rösten i det här sammanhanget utgörs av direktoratet. För det andra fastslås att det som beslutas på konferensen ska införlivas i en gemensam lagstiftningsprocess. Och för det tredje uttrycks i dokumentet från kommissionär Kyriakides att hon önskar få fritt mandat att företrädare unionens alla medlemmar.

Vidare vill kommissionen genomföra dessa förändringar utan att involvera berörda medlemsländer i form av beslut i ministerrådet.  Det innebär i praktiken att kommissionen tar en WHO-text och omvandlar den till lag utan att konsultera de enskilda länderna. En anledning är sannolikt att de svenska europaparlamentarikerna hade slagits med näbbar och klor för att stoppa förslaget.

Vad innebär allt detta?

Resultatet av konferensen kan bli förslag som höjd skatt, smakförbud och mycket mer. Detta ämnar nu ett fåtal EU-organ göra till lag i hela EU utan att de folkvalda i Europaparlamentet får tycka till om saken.#Skaraborgs #Nyheter #avslöjar #och #hotar #snuset, | Latest Breaking News

Leave a Comment