tech2blog

tech2blog

TU och SJF: Riksdagen får inte acceptera Chat control | Latest Breaking News

Vid fredagens möte i riksdagens EU-nämnd ska det fattas beslut om Sveriges position gällande EU-kommissionens massövervaknings­förslag Chat control 2.0. Förslaget om ”fastställande av regler för att förebygga och bekämpa sexuella övergrepp mot barn” är bland annat tänkt att göra det obligatoriskt för alla internet­företag i EU att hitta och anmäla sexuella övergrepp mot barn på nätet till myndigheterna. Den intentionen är givetvis god, men förslaget bygger på att via AI skanna alla krypterade chatt-, e-post-, och publika molnlagrings­tjänster som privat­personer, organisationer och företag använder, alltså inte bara sådant som misstänks ha olagligt innehåll. Detta innebär en massiv övervakning av medborgarna – liksom ett betydande intrång i den personliga integriteten.

#och #SJF #Riksdagen #får #inte #acceptera #Chat #control, | Latest Breaking News

Leave a Comment