tech2blog

tech2blog

”Valturism” ökar i Polen – för att gynna oppositionen | Latest Breaking News

På söndagen går Polen till vad som enligt många är landets viktigaste val sedan 1989.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa har under sina flera år ökat sin kontroll över domstolar, medier och valsystemet. På andra sidan står den mer liberala och EU-positiva Medborgarkoalitionen med Medborgarplattformen som största parti.

Valet ser på förhand ut att bli jämnt och för att öka oppositionens chans att vinna registrerar sig en del väljare från storstäderna för att rösta på landsbygden i stället. De röstar då i valkretsar där Lag och rättvisa vanligtvis är starkt. Och där varje röst väger tyngre än i de större städerna.

”Ojämna spelregler”

Runt 1,5 miljoner polacker har i år röstat på annan ort – fyra gånger fler än förra valet.

– Det här är möjligt endast för att det redan råder ojämna spelregler. Vi försöker bara återskapa balansen lite, säger Adam Gotlib, som lagt sin röst i Sulejowek utanför Warszawa.

Men han är inte säker på att det kommer att hjälpa.

– Jag vill bara göra allt jag kan.

Se inslaget från röstlokalen i den polska orten Sulejowek i videospelaren ovan.

#Valturism #ökar #Polen #för #att #gynna #oppositionen, | Latest Breaking News

Leave a Comment

”Valturism” ökar i Polen – för att gynna oppositionen | Latest Breaking News

På söndagen går Polen till vad som enligt många är landets viktigaste val sedan 1989.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och rättvisa har under sina flera år ökat sin kontroll över domstolar, medier och valsystemet. På andra sidan står den mer liberala och EU-positiva Medborgarkoalitionen med Medborgarplattformen som största parti.

Valet ser på förhand ut att bli jämnt och för att öka oppositionens chans att vinna registrerar sig en del väljare från storstäderna för att rösta på landsbygden i stället. De röstar då i valkretsar där Lag och rättvisa vanligtvis är starkt. Och där varje röst väger tyngre än i de större städerna.

”Ojämna spelregler”

Runt 1,5 miljoner polacker har i år röstat på annan ort – fyra gånger fler än förra valet.

– Det här är möjligt endast för att det redan råder ojämna spelregler. Vi försöker bara återskapa balansen lite, säger Adam Gotlib, som lagt sin röst i Sulejowek utanför Warszawa.

Men han är inte säker på att det kommer att hjälpa.

– Jag vill bara göra allt jag kan.

Se inslaget från röstlokalen i den polska orten Sulejowek i videospelaren ovan.

#Valturism #ökar #Polen #för #att #gynna #oppositionen, | Latest Breaking News

Leave a Comment