Tjejer används som betalningsmedel av gängkriminella – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Tjejer används som betalningsmedel av gängkriminella – Latest International Breaking News Today

Sedan 2021 har Jämställdhetsmyndigheten haft i uppdrag att stärka arbetet mot sexuell exploatering av barn, prostitution och människohandel.

I slutrapporten som presenteras i dag lyfter myndigheten hur gängkriminella medlemmar utnyttjar flickor och kvinnor sexuellt.

Det handlar både om kvinnor som redan befinner sig i prostitution och om unga tjejer utan tidigare erfarenheter. De luras in i sexhandeln av gängmedlemmar som utger sig för att ha en kärleksrelation med kvinnorna som de sedan exploaterar, enligt rapporten.

Sårbara tjejer vågar inte söka hjälp

– Exploateringen kan se ut på många olika sätt. Det kan ske både digitalt och genom fysiska sexuella övergrepp. De utnyttjas för att dra in pengar genom prostitution men också som betalning för skulder eller i droghandel, säger Sofie Kindahl.

Gängmedlemmarna har ofta ett stort våldskapital och unga tjejer som är uppväxta i en hederskontext där sexualitet är ett stort tabu är särskilt sårbara eftersom de har svårt att våga söka stöd och berätta om sin utsatthet.

”Går under radarn”

Jämställdhetsmyndigheten har inga exakta siffror för hur omfattande fenomenet är men säger att de får indikationer från yrkesverksamma om att den här typen av sexuell exploatering förekommer på flera platser i landet.

– Det är otroligt oroande. Det här är en grupp som ofta går under radarn för vi är väldigt dåliga på att ställa rutinfrågor kring sexuell exploatering i mötet med barn och unga, säger Sofie Kindahl.

I Jämställdhetsmyndighetens kommunenkät förra året uppger en femtedel av kommunerna att de aldrig kommer i kontakt med unga som har erfarenheter av att exploateras sexuellt.

See also  Lawmakers introduce slate of bills to address sexual harassment in California colleges - Education News

– Inte för att de inte finns utan för att man saknar kunskap och metoder för att upptäcka dem, menar Sofie Kindahl.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Tjejer #används #som #betalningsmedel #gängkriminella

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top