Transportföretagen: Lägg inte en våt filt över all mobilitet – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Transportföretagen: Lägg inte en våt filt över all mobilitet – Latest International Breaking News Today

Professor Karolina Isaksson vid Statens Väg- och Transportforskningsinstitut med flera, skriver i Svenska Dagbladet (24/1) att Sverige bör införa ett tydligt mål för en minskning av biltrafiken. Men lite svävande kommer författarna fram till att ”en tänkbar nivå kan vara att utgå från 20 procent mindre biltrafik 2030 jämfört med i dag”. Faktum är att utsläppen från biltrafiken har minskat kraftigt de senaste decennierna, samtidigt som trafiken ökat. Författarnas förslag om att lägga en våt filt över mobilitet, tillgänglighet, tillväxt och välstånd gynnar inte någon.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Transportföretagen #Lägg #inte #våt #filt #över #mobilitet

See also  Ron DeSantis argues Tim Scott endorsement of Donald Trump 'is a blow to Nikki Haley' - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top