Trump betalar miljardborgen | SvD – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Trump betalar miljardborgen | SvD – Latest International Breaking News Today

Donald Trump har betalat borgenssumman på 175 miljoner dollar i det civilrättsliga bedrägerimål där han befunnits skyldig till att ha övervärderat sina fastigheter, visar domstolsdokument.

Expresidenten ålades ursprungligen att betala 464 miljoner dollar, men efter att ha överklagat sänktes beloppet förra veckan av en överklagandedomstol i New York.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Trump #betalar #miljardborgen #SvD

See also  Storvarsel förbereds på Naturvårdsverket | SvD - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top