Tufft för svenska biodlare – när importerad honung dominerar – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Tufft för svenska biodlare – när importerad honung dominerar – Latest International Breaking News Today

Biodlingsbranschen har det tufft. Lönsamheten har gått ner enormt, samtidigt som marknaden översvämmas av billig importerad honung.
– Långsiktigt är det en fråga om vår inhemska livsmedelsförsörjning. Bin är jätteviktiga för odlingen av frukt och grönsaker, säger Richard Johansson, rådgivare på Sveriges Biodlares Riksförbund.

I Sverige finns runt 17 000 organiserade biodlare och många hobbyodlare. Men det blir svårare för dem att livnära sig. Ökade kostnader för till exempel emballage, drivmedel och frakt i kombination med en ökad import av billig honung gör att lönsamheten har gått ner kraftigt.

– Det är svårare att klara sig som svensk biodlare, säger Richard Johansson.

”Importerar billig honung av tveksam kvalitet”

Hälften av honungen som säljs i Sverige är importerad. Ursprungslandet är ofta otydligt, något Richard Johansson är kritisk till.

– Märkningen ”blandning av EU och icke EU-honung” betyder ju egentligen bara att honungen inte är från månen.

– Det pågår mycket förfalskning av honung. Den kan vara utspädd med till exempel rissirap, då blir det billigt att producera. Man blandar ut honungen industriellt och säljer den som vanlig honung.

Avgörande för vår livsmedelsförsörjning och mångfald

Ett hundratal företag producerar en stor del av den svenska honungen. Om de skulle lägga ner sin verksamhet skulle många bin försvinna. Och det skulle få stora konsekvenser för det ekologiska systemet, menar Richard Johansson.

– Över 75 procent av världens jordbruksgrödor är helt eller delvis beroende av pollinering. Det här handlar inte bara om att företagen har det kämpigt. Situationen är allvarlig för den globala hållbarheten, säger Richard Johansson.

See also  Ying Zhu Awarded 3rd prize of the 9th Qian Duan-sheng Award for Legal Research Achievement - Education News

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Tufft #för #svenska #biodlare #när #importerad #honung #dominerar

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top