Vědci zjistili, po kom děti inteligenci přebírají – překvapí vás to – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Vědci zjistili, po kom děti inteligenci přebírají – překvapí vás to – Latest International Breaking News Today


Který z rodičů je „zodpovědný“ za pohlaví novorozence, přinejmenším zjistili: v těle matky není chromozom Y, který určuje pohlaví chlapce, do vajíčka se může dostat pouze s spermie. To znamená, že veškerá odpovědnost spočívá na tátovi. A co mysl? Od koho získává dítě intelektuální schopnosti?

Zde musíme učinit výhradu: inteligenci dítěte určují dědičné faktory pouze ze 40–60 procent, vše ostatní závisí na vlivu prostředí. Ale v těchto procentech, jak zjistili vědci, je hlavní matka.

Chromozom X, který řídí ženskou sexualitu, nese inteligentní geny. Stejně tak chromozom X otce, ale jeho geny byly deaktivovány. Vědci to zjistili při pokusech na myších. Zjistili, že myši, které dostaly od matky dvakrát více inteligentních genů, měly menší tělo, ale větší mozek. Kdyby však dostaly dvakrát více genů od otce, měly by menší mozky a větší těla.

Pokračování na další straně

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Vědci #zjistili #kom #děti #inteligenci #přebírají #překvapí #vás

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top