Vědí mrtví, že pro ně pláčeme? Vědecké a duchovní výklady – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Vědí mrtví, že pro ně pláčeme? Vědecké a duchovní výklady – Latest International Breaking News Today

xr:d:DAFy6-QIhRs:429,j:8499842000485492932,t:24040211


Když se ptáme, zda mrtví vědí, že pro ně pláčeme, vstupujeme do země velkých neznámých, kde se věda setkává s vírou a osobní přesvědčení formuje naše chápání toho, co se stane po smrti. I když se zdá, že tato otázka patří spíše do oblasti náboženství nebo filozofie než do vědy, stojí za to podívat se na různé perspektivy, abychom pochopili, jak k této problematice přistupují různé kultury a obory.

Vědí to mrtví?

Vědecký přístup

Věda se zaměřuje na to, co lze pozorovat a měřit. Z tohoto důvodu zůstávají otázky týkající se vědomí po smrti mimo rámec empirického výzkumu. Neurologie nás učí, že vědomí je funkcí mozku a po smrti, když přestane fungovat, je těžké vědecky argumentovat pro existenci vědomí. Výzkumy zážitků blízké smrti (NDE) a stavů vědomí však naznačují, že naše plné porozumění vědomí se stále vyvíjí.

Pokračování na další straně

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Vědí #mrtví #že #pro #ně #pláčeme #Vědecké #duchovní #výklady

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top