Veganska halvfabrikat mer hållbara än kött – 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Veganska halvfabrikat mer hållbara än kött – Latest International Breaking News Today

Att kött och köttproduktion har stor påverkan på människors hälsa och på klimatet har visats i många studier de senaste årtiondena.

I takt med ökad medvetenhet har också de vegetariska och veganska alternativen till ”köttiga” produkter som korv, hamburgare, pytt i panna och schnitzel ökat. Nu visar en studie vid Stockholm resilience centre vid Stockholms universitet att gröna halvfabrikat är att föredra framför kött, i såväl klimataspekt som ekonomiskt och hälsomässigt.

-24 Global News | Latest International Breaking News Today
#Veganska #halvfabrikat #mer #hållbara #än #kött

See also  Reporter's Notebook: Embedded with the IDF deep inside Hamas linked tunnels under UNRWA HQ - 24 Global News | Latest International Breaking News Today

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top